LAAGDREMPELIG

REALISTISCH. KUNDIG.

mr. Jan Willem IJsseldijk - advocaat arbeidsrecht en ondernemersrecht
  • Lid Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA)
  • Lid Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
  • Lid Raad van de Orde (Orde van Advocaten Rotterdam)
  • Lid Rotterdam Running Ambassadors (RRA)
MR. JAN WILLEM IJSSELDIJK

Advocaat gespecialiseerd in ondernemersrecht en arbeidsrecht

Jan Willem heeft met bijna 30 jaar advocatuurlijke advies- en proceservaring in Rotterdam het nodige gezien en meegemaakt. Daarnaast heeft hij ervaring in toezichthoudende en adviserende posities in het bedrijfsleven en bij instellingen.

Of het nu gaat om een te beëindigen agentuurovereenkomst, een geschil over de huur van een bedrijfspand, een collectief ontslag in verband met de beëindiging van een deel van een onderneming, een individueel arbeidsconflict of een verschil van inzicht met een medezeggenschapsorgaan binnen een onderneming, Jan Willem heeft het meestal al eerder meegemaakt en opgelost. Ook als het gaat om een gerechtelijke procedure, het leggen van beslagen of een second opinion bent u bij Jan Willem aan het juiste adres.

Jan Willem is laagdrempelig en geeft eerlijke, praktische en haalbare adviezen. Het doel is altijd het beste resultaat tegen de laagste kosten.

Rotterdam - arbeidsrecht advocaat

Uw sparringpartner

Actief of begeleidend op de achtergrond

Jan Willem is de ideale sparringpartner bij een bedrijfsjuridisch vraagstuk of geschil.

Jan Willem heeft bijna 30 jaar ervaring in het bijstaan van ondernemingen en particulieren bij juridische geschillen. Vaak is dat actief, in procedures bij de Rechtbank of het Hof, als een onderlinge regeling niet mogelijk is gebleken. Maar soms is wat minder zichtbaar, op de achtergrond, door mee te kijken, te adviseren en te souffleren. In beide gevallen is het doel hetzelfde, namelijk om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen alsmede om de kosten zo laag mogelijk te houden. Procederen is immers kostbaar en tijdrovend en dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.

Nationaal en internationaal

Jan Willem staat zowel nationale als internationale cliënten bij. Cliënten uit Europa, de VS of een ander land, die een Nederlandse vestiging hebben maar onvoldoende kennis hebben van het Nederlandse arbeidsrecht of hier ongewild in een andersoortig juridisch geschil verzeild zijn geraakt. Jan Willem staat hen bij met raad en daad. Nederlandse cliënten komen uit het hele land, van (uiteraard) de Rotterdamse haven tot Groningen en Limburg. De tijd dat afstand nog een grote rol speelde bij juridische advisering, ligt achter ons.

Track record

Jan Willem heeft onder meer ervaring op het gebied van:

  • Arbeidsrechtelijke individuele procedures tussen werkgevers en werknemers op het gebied van ontslag, arbeidsongeschiktheid, concurrentiebedingen en het medezeggenschapsrecht;
  • Advisering en procederen op het gebied van collectief ontslag en bedrijfs(onderdeel)sluiting;
  • Advisering en procederen op het terrein van distributieovereenkomsten en agentuurovereenkomsten. Veelal gaat het om de beëindiging van dergelijke overeenkomsten en de daarbij behorende opzegtermijn en eventuele vergoeding;
  • Advisering en procederen omtrent het nakomen of niet nakomen van gemaakte afspraken op diverse terreinen alsmede het innen van vorderingen.

Maatschappelijk actief

Jan Willem heeft een brede maatschappelijke belangstelling en een actief sociaal leven, wat verweven is geraakt met zijn beroep als advocaat. Hij is Rotary lid, marathonloper, heeft actief als hobby-piloot gevlogen, is lid van diverse clubjes en verenigingen, waar hij een actief rol speelt als secretaris, kascommissielid of deel uitmaakt van een adviserend orgaan. Met ingang van maart 2023 maakt Jan Willem tevens deel uit van de Raad van de Orde in het Rotterdamse arrondissement en is hij doende als extern vertrouwenspersoon gecertificeerd te worden.

Bijstand. Met raad en daad.

Arbeidsrecht specialist mr Jan Willem Ijsseldijk

ARBEIDSRECHT ADVOCAAT

Wij kunnen snel schakelen.

Meer weten?
Ondernemersrecht advocaat mr Jan Willem Ijsseldijk

ONDERNEMERSRECHT
ADVOCAAT

Wij zijn de ideale sparringpartner.

Meer weten?
Vertrouwenspersoon mr Jan Willem Ijsseldijk

VERTROUWENS
PERSOON

Wij zijn inzetbaar als Extern Vertrouwenspersoon.

Meer weten?

Hulp nodig?